Gwarancja

Zabiegi wykonywane w naszym gabinecie objęte są gwarancją, warunkiem jej zachowania są regularne wizyty kontrolne (co 6 miesięcy od zakończenia leczenia) lub wizyty ustalane według indywidualnego harmonogramu przez lekarza prowadzącego.

Istotnym jest przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych z użytkowaniem uzupełnień protetycznych udzielonych przez lekarza prowadzącego.

Wypełnienia kompozytowe:

 • 1 rok gwarancji
 • w przypadku zębów martwych lub braku więcej niż 50% tkanek zęba- 6 miesięcy

Uzupełnienia protetyczne stałe (porcelanowe):

 • 2 lata gwarancji
 • w przypadku współistnienia innych braków zębowych nieuzupełnionych przez Pacjenta- 6 miesięcy
 • w przypadku osób cierpiących na bruksizm lub posiadających nieprawidłowe warunki zgryzowe powodujące przeciążenia okres gwarancyjny skraca się do 6 miesięcy

Protezy ruchome:

 • 2 lata gwarancji
 • w przypadku nieuzupełnionych pozostałych braków zębowych- 6 miesięcy

Gwarancja nie obejmuje:

 • leczenia kanałowego
 • wybielania zębów
 • prac tymczasowych (korony/licówki)
 • prac o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • jeśli w ciągu 3 miesięcy od wypełnienia ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej, nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • nieszczęśliwych wypadków czy urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu wynikających z problemów periodontologicznych
 • wszelkich samodzielnych korekt wykonywanych poza gabinetem (Pacjent traci prawo do gwarancji)
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia (odwoływanie wizyt/przedłużanie leczenia)
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie

W przypadku zaistnienia dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego prowadzonego w naszym gabinecie, Pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego. Lekarz w miarę możliwości wykona naprawę gwarancyjną pracy lub jeśli konieczna będzie większa ilość czasu, udzieli wizyty doraźnej i umówi Pacjenta na wizytę w innym, dogodnym terminie.